Repertuar

Repertuar

Kelimenin sözlük anlamı ‘birikim’dir. Repertuarın birden fazla anlamı olmasıyla beraber bu anlamların hepsi sanat ile ilişkilidir, sadece birden fazla dalda kullanılmaktadır. Bu dallar tiyatro ve müziktir. Repertuar kelimesi Fransızcadan gelip aslı ‘Repertoire’ idir.

 Repertuarın Tiyatro’daki Yeri

 Tiyatroda, tiyatrocuların seçtiği ve oynayacak oldukları oyunlar listesine denmesinin yanı sıra tek bir tiyatrocunun ezberlediği ve oynadığı tüm oyunların listesine de denir.

 Cümle içinde kullanacak olursak, yazarımız Yahya Kemal Beyatlı’nın “Atılacak bu ilk adımdan sonra repertuvar meselesi kalır.” sözünü örnek gösterebiliriz. Burada repertuar, oyun listesi anlamında kullanılmıştır.

 Bu kelimenin türemesi, tiyatro alanında Repertuar Tiyatrosu (Dağar Tiyatrosu) adında bir olgu oluşmasına da neden olmuştur. Dağar Tiyatrosu, o dönemde oynanan tiyatrolar topluluğunun uygun görülüp ileride de oynanabilecek şekilde düzenlemeye yönelik bir dramaturji (oyun yazarlığı ve yönetme sanatı) anlayışıdır.

 Repertuarın Müzik’teki Yeri

 Kelimenin bir diğer kullanıldığı dal ise müziktir. Aynı şekilde bir müzik topluluğunun hazırlamış olduğu parçalar veyahut bir sanatçının bildiği ve seslendirdiği tüm parçalara da repertuar denir.

 Müzik dalındaki kullanımını anlamak için ise diğer bir yazarımız olan Haldun Taner’in “Evrenin zengin repertuvarı onun tükenmez ilham kaynağıdır.” sözü bu konudaki ayrımı yapmaya yetecektir. Burada kast edilen, evrenin bildiği tüm parça, cümleye uygun bir deyimle seslerdir. Evrenin sanat yaptığı kast edilmiştir.

 Ayrıca müzik repertuarı, çalınacak parçaların bulunduğu defter, dosya veya belgeye verilen addır.