Keman Dersi

Yaylı çalgılar ailesinin en temel üyesi olan keman benzersiz tınısı ve yüksek ifade kabiliyetiile gerek klasik gerekse popüler müzik orkestralarının vazgeçilmez enstrumanıdır.Erken yaşlarda alınacak keman eğitimi çocuğunuzun müzikal yeteneğinin gelişmesini sağlar. Programın amacı öğrenciye, seviyesine uygun eserleri doğru teknikle güzel ve akıcı bir biçimde çalabilmesini sağlayacak teorik pratik beceriyi kazandırmaktır.Mavi Mi’de Keman Dersleri Bire Bir yada 2 kişilik VİP Gruplarda verilir. Başlangıç Seviyesi Öğrencileri için haftada 1 gün 1 saat ders yeterli olmaktadır.Keman dersine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin 1 aylık oryantasyon kaydı istenir,bu süre içerinde öğrenci derslere girerek konu hakkında bilgi sahibi olur.Bu konuda sabırlı olacağına inanırsa,eğitmeniyle beraber derslere devam etme kararı alır.Bu süre içerisinde Enstrüman almasına gerek yoktur,Mavi Mi’deki Enstrümanları kullanabilir.Devam etmeye karar verdikten sonra enstrüman alır.Mavi Mi Enstrüman seçim ve temini konusunda öğrencisine yardımcı olmaktadır.Ders Saatlerinizi Sanat Merkezimize gelerek Eğitmeninizle beraber size uygun olan bir saate ayarlayabilirsiniz.Çalışanlar için değişken ders programları düzenliyoruz.Öğrenci seviyesine uygun kişisel eğitim programı uygulanmaktadır.

Keman Yaylı çalgılar ailesinin en temel üyesidir benzersiz bir tınısı vardır. Yüksek ifade kabiliyeti ile hem klasik hem de popüler müzik Diyarbakır keman kursu orkestralarının vazgeçilmezidir. Çocuğunuza erken yaşlarda aldıracağınız bir keman eğitimi onun müzikal yeteneğinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Uygulana programın amacı ilk etepta öğrenciye, kendi seviyesine uygun eserleri doğru bir teknikle güzel ve akıcı bir şekilde çalabilmesini sağlayacaktır. Aynı zaman da teorik ve pratik beceriyi kazandırmaktır. Keman derslerinin mümkün olduğunca birebir veya iki kişilik bir grupla yapılması daha sağlıklı olacaktır.

 Eğitim Süresi Ne Kadar Olmalıdır?

 Eğitimlerin başlangıç seviyesine öğrencilere için haftada 1 saat ders yeterli olabilmektedir. Keman dersine başlamadan önce eğitim almak isteyen öğrencilerin yaklaşık 1 aylık bir ay kadar oryantasyon eğitimi alması yerinde olacaktır. Bu konuda öğrenci sabır gösterebileceğine inanırsa öğretmeni ile derslere devam etmeye karar verir. Bu süre zarfında keman almasına gerek yoktur.

 Kur merkezlerindeki kemanları kullanabilir. Eğer oryantasyon eğitiminden sonra Diyarbakır keman kursu keman derslerine devam etmeye karar verilirse öğrencinin kendi kemanını alması gerekir. Alınacak enstrüman seçim ve temini konusunda eğitmen ile işbirliği içinde olunmalıdır. Ders saatleri belirlenirken öğrencinin ve eğitmenin ortak kararı önemlidir. Bu tarz çalışmaları araya sıkıştırmak derslerin verimini olumsuz etkileyecektir. Ayrıca ders almak isteyen öğrencilerin seviyesine uygun kişisel eğitim programıdas kurs merkezlerinde uygulanabilmektedir.

Mavi Mi’de Keman Dersleri İle İlgili Bilinmesi Gerekenler.

*Mavi Mi’de; Diyarbakır Keman Dersleri;Birebir Özel olarak yada 2 Kişilik VIP Gruplarda yapılmaktadır.

*Öğrenci seviyesine uygun kişisel eğitim programı uygulanmaktadır

*Keman Dersi İlkokulçağından itibaren her yaş öğrenci için uygundur.

*Dersler ilk yıl 1 Saattir.Başlangıç seviyesindeki öğrenciler için ilk bir yıl haftada 1 saat ders yeterli olmaktadır.

*Programın amacı öğrencinin Küçük yaş Grubu için;Çocuklara Keman’ı sevdirmek,gerekli teorik ve teknik bilgiyi vermek ve klasik müziğin gerektirdiği estetik ve artistik bakış açısını kazandırmaktır.

 *Öğrenci seviyesine uygun eğitim programı uygulanmalıdır.

 *Keman dersi İlkokuldan itibaren her yaş öğrenci için motor kas gelişimi açısından uygundur.

 *Dersler birinci yılda bir saat yeterli olacaktır.