Monthly Archives: Ocak 2018

  • 0

Müzik Başarıyı Artırıyor

Category : Genel

Yapılan Araştırmalar Gösteriyor ki; Müzik Başarıyı Artırıyor
Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Vahit Bademci, müziğin öğrenme, bellek, başarı ve zeka üzerinde olumlu etkisi bulunduğunu belirterek, ”Müzik, okullarda ve sınıflarda dikkatli, özenli, bilgili ve bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır” dedi.

Bademci, müziği öğrenme ve başarı üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmaların tarihinin eski olmasına karşın, bu konu konuşulduğunda ilk akla gelenin 1990’lı yıllarda medyada popülerleşmiş olan Mozart müziği ve etkisi olduğunu belirtti.

Mozart etkisi olarak bilinen konu ve tartışmanın, 1993 yılında bir dergide yayımlanan makale ile başladığına dikkati çeken Bademci, Rauscher, Shaw ve Ky’in, Mozart’ın İki Piyano için D Major Sonatı-K448’i dinleyen öğrenci grubunun, diğer iki grup öğrenciden 8-9 puan daha yukarıda uzaysal IQ puanları aldığını ileri sürdüklerini kaydetti.

Bu bulguların medyaya yansıdığını ve popüler hale geldiğini belirten Bademci, bunun sonucunda bugün halk dilinde Mozart dinlemenin zekada ”patlama yaptığı” ya da ”artırdığı” yolunda doğru olmayan bir ifadenin yerleştiğini de vurguladı.

Bademci, şunları söyledi:

”Birincisi, çalışmadaki 8-9 puanlık Mozart müziğinin etkisi, genel zeka üzerinde değil, yalnızca uzaysal zeka ya da uzaysal mantık becerileri üzerinedir. İkincisi ise Mozart müziğinin etkisi yalnızca belirli bir süre devam etmektedir ki belirli bir süre ( 10 dakika) Mozart’ın K448 D Major Piyano Sonatını dinleyen birisi asla Einstein’a döndüğünü iddia edemeyecektir.”

Müziğin Faydaları; Müzikle Daha Başarılı Ol
Yapılan çalışmalar sonucunda müziğin olumlu etkilerinin çok çeşitli olduğunun ortaya konulduğunu ifade eden Bademci, şöyle devam etti:

”Yapılan çalışmalar müziğin, müzik öğrenmenin ve yapmanın, genel bilişsel gelişime, dil gelişimine, okumaya hazırlık ve okumaya, sözel yeteneklere, soyut kavramsal düşünme ve mantığa, yaratıcılığa, belleğe, devinsel (hareket) gelişim ve koordinasyona, okula karşı olumlu tutuma, stresi azaltmaya, yaşam kalitesini artırmaya, kişisel ve toplumsal uyum sağlamaya yönelik olumlu etkilerinin olduğunu ortaya koymuştur.”

Yrd. Doç. Dr. Vahit Bademci, Mozart müziğinin, hoş, güzel duygular uyandırdığı kadar, Alzheimer, Parkinson, Epilepsi (Sara) hastalarında da klinik uygulamalarda olumlu etkilere sahip olduğuna dikkati çekti.

Sınıf İçerisinde Müzik Dinlemek Başarıyı Artırıyor

Sınıfta müzik dinlemenin öğrencinin dikkatini toplamasına, verimliliğinin ve başarısının artmasına etkili destek sağlayabildiğini anlatan Bademci, şöyle devam etti:

”Örneğin, Mozart’ın Türkiye’de ‘daha dün annemizin’ diye başlayan ve çok bilinen Twinkle, Twinkle Little Star (Parılda, Parılda Küçük Yıldız) çeşitlemeleri, çocukların alfabeyi çok çabuk öğrenmelerine yardımcı olur. Zira, müzik duyguları, duygular da öğrenmeyi etkiler. Müzik, okulda veya sınıflarda olumlu ve rahatlatıcı bir atmosfer yamak, uzun süreli bellek için gerekli olan duyusal bütünleşmeye olanak tanımak, çeşitli şekillerde oluşan aşırı heyecan ve kaygıyı azaltmak, sınavlardan önceki stresi azaltmak, bir konuyu pekiştirmek için de kullanılabilir.

Müzik, öğrenme, bellek, başarı ve zeka üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve okullarda ve de sınıflarda dikkatli, özenli, bilgili ve bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır.

Doğrudan öğretim yapılıyorken müzik çalınması tavsiye edilir bir husus değildir. Zira bu durum, zihni veya ilgiyi başka bir tarafa çekebilir, dikkati dağıtabilir. Ayrıca, sabah, öğle, akşam, dersin başı, dersin sonu, grup çalışmaları veya öğle yemeği için uygun müzikler seçilmelidir.

Eğitimde toplam kalite yönetiminin, beyin temelli öğrenmenin veya çok boyutlu zekanın bir bileşeni olarak gördüğüm müzik ve müzik eğitimi konusunda, anaokulundan yüksek öğretime kadar tüm öğretmenler bilgilenmeli, kültürlenmeli, bunu öğrenci ve velilere aktarmalı veya onlarla paylaşmalı, kendilerini yenilemeli, geliştirmelilerdir.”

Hangi Tür Müzikler Başarıyı Daha Çok Artırıyor?
Barok Müzik, Dinlenmesi Gereken En Faydalı Müzik Türleri Arasında

Yrd. Doç. Dr. Vahit Bademci, ”hangi müzikler daha faydalıdır?” sorusunun cevabının ise literatürde Barok müzik şeklinde verildiğini vurguladı. J.S. Bach, Vivaldi, Telemann, Corelli, Handel gibi bestecilerin eserlerinin Barok müzik içerisinde yer aldığına dikkati çeken Bademci, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Barok müzikte temponun hızı genellikle İtalyanca verilir, Andante, Largo gibi. Largo dakikada 40-60 vuruşlu, Larghetto dakikada 60-66 vuruşlu, Adagio dakikada 66-76 vuruşlu, Andante dakikada 76-108 vuruşlu, Allegro dakikada 120-168 vuruşlu tempoyu belirler ve Largo, Larghetto, Adagio tempo hızlarında parçalar seçilmesi ve dinlenilmesi tavsiye edilir.

Yine Mozart’ın piyano konçertoları, Yeni Çağ (New Age) tarzı müzikten seçilmiş ağır tempolu parçaların seçilmesi ve dinlenilmesi deönerilir.

Yeni Çağ müzik türü içerisinde dünya genelinde Vangelis, Yanni, Kitaro, Secret Garden, Enya gibi müzisyenlerin ağır tempolu parçaları seçilebilir.

Fahir Atakoğlu, Göksel Baktagir, Hasan Cihat Örter, Mazlum Çimen, Omar Faruk Tekbilek gibi müzisyenlerin besteledikleri ya da yorumladıkları çoğu parçaları da, yine Yeni Çağ müzik türü içerisinde gösterilebilir ve kullanılabilir.

Vivaldi’nin Four Seasons, Bach’ın Brandenburg Concertos, Handel’in Water Music gibi eserleri, bireysel müzik eğitiminin başlangıç eserleri olarak müzikten etkin yararlanmak isteyen herkese önerilir.”


  • 0

Bir enstrüman çalmanın beyninize yararları…

Category : Genel

Müzisyenler enstrümanlarını her ellerine aldıklarında beyinlerinde havai fişekler patladığını biliyor muydunuz?
Müziği okurken, kesin ve çalışılmış hareketlerini yaparken dışarıdan sakin ve odaklanmış gözüküyor olabilirler.
Ama beyinlerinin içinde bir parti dönüyordur.
Bunu nasıl mı biliyoruz?
Son 20 – 30 senede sinir bilimciler,gerçek zamanlı incelemelerle beynimizin nasıl çalıştığı hakkında dev buluşlar yaptılar.
Bunun için FMRi ve PET tarama aletleri kullandılar.
İnsanlar bu makinelere bağlandıklarında okumak veya matematik problemleri çözmek gibi görevlerin her birinin beyinde karşılığı olan bölgeleri ve bunların o andaki etkinlikleri izlenebilir.
Araştırmacılar katılımcılara müzik dinletince,havai fişekler gördüler.
Beyinlerinin birden çok bölgesi aynı anda parlıyordu.
Sesi işleyip melodi ve ritm gibi öğelerine ayrıştırdıktan sonra hepsini geri bir araya getirerek birleşik bir müzik deneyimi oluşturuyorlardı.
Ve beynimiz bütün bu işi, müziği ilk duyduğumuz andan ayağımızla tempo tutmaya başlayana kadar geçen kısacık anda yapıyor.
Fakat bilim adamları müzik dinleyenlerin kinden ziyade müzisyenlerin beyinlerini incelemeye döndüğünde,küçük havai fişekler dev bir şölene dönüştü.
Ortaya çıktı ki, müzik dinlemek beyni gayet ilginç etkinliklere soksa da enstrüman çalmak beyinde bütün bir vücut egzersiziyle eşdeğer.
Sinirbilimciler beynin birden çok alanının parladığını, aynı anda farklı bilgileri karışık, birbirleriyle ilgili ve
şaşırtıcı derecede hızlı serilerle işlediğini gördüler.
Ama müzik hakkında beyni böyle aydınlatan şey nedir?
Bu araştırma hala yeni sayılır fakat sinirbilimcilerin gayet iyi bir fikri var.
Bir enstrüman çalmak beynin hemen hemen bütün bölümlerini aynı anda meşgul ediyor, özellikle de görsel, işitsel ve motor kortekslerini.
Ve başka herhangi bir egzersiz gibi, enstrüman çalmaya disiplinli ve planlı çalışma, bu beyin işlevlerini güçlendiriyor ve bu güce başka aktivitelerde başvurmamızı sağlıyor.
Müzik dinlemek ve enstrüman çalmak arasındaki en bariz fark, ikincisinin beynin iki yarımküresi tarafından da kontrol edilen ince hareket becerilerine ihtiyaç duymasıdır.
Aynı zamanda sol beyinin daha ilişkili olduğu sözel ve matematiksel keskinlik ile sağ beyinin öne çıktığı yenilikçi ve yaratıcı içeriği birleştirir.
Bu sebeplerden, enstrüman çalmanın beyindeki corpus callosum bölümünün,yani iki yarımküre arasındaki köprünün hacmini ve etkenliğini arttırdığı bulunmuştur.
Böylece beyinde mesajlar daha hızlı ve daha çeşitli yollardan iletilebilir.
Bu, müzisyenlerin hem akademik hem de sosyal ortamlarda sorunlara daha etkili ve yaratıcı çözümler getirebilmesini sağlar.
Müzik yapmak, duygusal içeriğini ve mesajını üretmeyi ve anlamayı da kapsadığı için, müzisyenlerin genelde daha yüksek seviyelerde yürütme işlevi vardır.
Yani planlamayı, strateji üretmeyi ve detaylara dikkati içerirken aynı anda kavramsal ve duygusal alanları analiz etmeyi gerektiren birbiriyle bağlantılı görevler kategorisi.
Bu becerinin aynı zamanda hafızamızın çalışma sistemine de etkisi vardır.
Ve gerçekten de, müzisyenler anılarını daha hızlı ve efektif yaratarak, saklayarak ve anımsayarak gelişmiş hafıza becerileri gösterirler.
Çalışmalar, müzisyenlerin yüksek derecede bağlantılı beyinlerini her bir anıya birden çok etiket vererek kullandığını bulmuştur.
Örneğin; kavramsal bir etiket, duygusal bir etiket, işitsel bir etiket ve bağlamsal bir etiket…
Adeta iyi bir internet arama motoru gibi.
Peki, bütün bu faydaların örneğin spor veya resim yapmak yerine sadece müziğe özel olduğunu nasıl biliyoruz?
Ya da müziğe başlayan insanlar zaten en başından daha akıllı olabilirler mi?
Sinir bilimciler bu konuları araştırdılar, fakat şimdiye kadar bulduklarına göre bir müzik aleti çalmayı öğrenmenin sanatsal ve estetik alanları diğer araştırılan bütün etkinliklerden farklı, diğer sanat dalları dahil.
Ve aynı seviyede kavramsal beceri ve sinirsel işlem gösteren katılımcılar üzerinde yapılan birkaç rastgele çalışmaya göre, bir dönem müzik öğrenimi görmüş olanlar diğerlerine nazaran
birden çok beyin bölgesinde gelişme gösterdiler.
Enstrüman çalmanın zihinsel yararları hakkında yapılan bu yakın tarihli araştırma zihinsel işlemler hakkındaki anlayışımızı geliştirerek beynimizdeki harika orkestrayı yaratan iç ritmleri ve karmaşık etkileşimi ortaya çıkardı.


  • 0

Piyano Zekayı Artırıyor

Category : Genel

çocuğunuzun daha zeki olmasını istiyorsanız müzik eğitimine önem vermelisiniz.özelikle piyano çalmak IQ seviyesini artırıyor.
Erken yaşta piyano çalmanın faydaları nelerdir,piyano zekayı geliştirir mi?
Bu ve benzeri soruların cevabı için videoyu izleyebilirsiniz..


  • 0

Piyano Çalmanın Çocuk Zekasına İnanılmaz 10 Etkisi

Tags :

Category : Genel

Piyano Çalmanın Çocuklar Üzerindeki İnanılmaz 10 Etkisi : Müzik evrenseldir. Nota dizilişi, ses uyumu, tınısı, yaydığı düzenli titreşimler müziği evrensel kılar. Sadece bu özelliği ile ön planda değil, aynı zamanda insan üzerindeki olumlu etkileri de en az evrensel olması kadar kıymetlidir. Eski dönemden beri hasta insanların tedavilerinde müziğin kullanıldığını duymuşsunuzdur. Bu durum bile, müziğin yaşamımızda nasıl bir etkisi olduğunu bize gösteriyor.
20. yy. son dönemlerine doğru ortaya atılan 14 zeka kuramları içerisinde müzikal ve ritmik zekanın olduğu tespit edildi. Müziğin de aslında insanın yaşamsal olaylarında doğrudan etkisi olduğu öğrenilmiş oldu. Bu zeka türünün ağır bastığı insanlar genellikle müzisyen oluyorlar veyahut hayatları boyunca mutlaka en az bir müzik aleti çalmayı öğreniyorlar.
Peki müzik çalmanın çocuklar üzerinde farklı zeka kuramları içerisinde ayrı bir yeri bulunan müzik ve ritmik zekanın diğer zeka türlerinin gelişmesinde de rol aldığını biliyor muydunuz. Evet müzik ile uğraşan özellikler çocuklarda hazır bulunuşluk daha etkilidir. Örneğin piyano çalmayı öğrenen bir çocuk daha keskin bir hafızaya ve psikomotor gelişime sahiptir. El kol vücut koordinasyonu daha iyi gelişmekte ve yaşıtlarına nazaran iki üç basamak önde gitmektedir.Bizler de sizlere piyano eğitimi alan çocuklarda nasıl değişiklikler olur ve çocuk üzerindeki belirgin etkileri nelerdir gibi soruların cevabını bulacaksınız. İyi seyirler…